על מנת שכבר בפגישה הראשונה נוכל לדון ולעסוק באפשרויות שעומדות בפניך, יש צורך שיהיה בידינו כל הנתונים הנדרשים.

בכדי שנוכל לאסוף את כל הנתונים הנדרשים, עליך לבצע מספר פעולות פשוטות:

  1. להוריד את טופס ייפוי כוח: לחץ כאן להורדת המסמך
  2. למלא ולחתום על המסמך ולאחר מכן לצלם/לסרוק אותו.
  3. לצלם/לסרוק את תעודת הזהות שלך.
  4. לשלוח את הצילומים באמצעות הטופס הבא:

    צילום תעודת זהות:

    צילום המסמך החתום: