STAPPEN UIT EEN BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Management board

Evaluaties en retraites van de raad bieden top platforms voordat het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen van kwesties, u bevorderen van discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In dikwijls bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze zeker keurig in de activiteitenkalender met de raad van bestuur en bieden ze de mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen het uitvoerende bestuurders, maar tevens het verschillende senior bedrijfsvoering te ontmoeten. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards ofwel beoordelingsformulieren. Er is geen magische formule voor een beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties met elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf is een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties van de etmaal. Een effectieve manier door het allemaal in perspectief te accommoderen, is door uit een beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders om belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties en behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling betreffende het handelsbedrijf.
  • Bouwsector consensus en los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen beheersen worden.

board management software

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden bestaan om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om accommoderen toe te wijzen aan elke bestuurder om met een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop met een jaar de belevenis heeft vanwege naast elke andere directeur te zitten en digital boardroom daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als een voorzitter lid is van het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om dezelfde maaltijd bij horen van de directeur over de bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • De CEO behoren minstens beslist keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur bezit over u bedrijf, u management plus de feest van een CEO. Een NED-voorzitter, wanneer die er is, moet hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen een stoel te lobbyen precies waar zich soms spanningen ofwel problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, een hoofdregisseur of een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is het creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er zeker van bestaan dat hen antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk aan het hele bord moeten schamen sedert wat iemand anders in de groep betreffende hen zullen zeggen. Een evaluatie dienen worden gevolgd door beslist rapport betreffende de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet enkel de mens die u onderwerp zijn van zo'n opmerking een opmerking erbij zien brengen. Mensen bezitten een hele natuurlijke neiging om zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand bij verminderen, is om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van het oefening ben om de prestaties erbij verbeteren bij plaats met kritiek erbij leveren met prestaties ofwel gedrag. U behandelen betreffende beoordelingen als een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is de tijd aan het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voor groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.