תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012 וסידר את כל נושא המיסוי בפנסיה. בין השאר הוסדר נושא הקצבה המוכרת שהיא קצבה פטורה ממס על כסף ממקורות פרטיים.

תשלום המתקבל מחברת ביטוח או קרן פנסיה וישולם למבוטח כל ימי חייו.

קצבה יכולה להשתלם במסלולים שונים – כולל תקופת הבטחה (תקופה מובטחת של התשלומים, למבוטח או למוטביו לאחר מותו אם המבוטח לא סיים את תקופת ההבטחה), מסלול עם תשלום לבן זוג וכד'. לכל מסלול יש את היתרונות והחסרונות שלו והסכום המתקבל לאחר בחירת המסלול שונה.

מקדם קצבה הוא מספר המחושב מתוך ריבית שנקבעת ע"י משרד האוצר ותוחלת החיים באוכלוסייה ובעצם אומר כמה כסף צריך לחסוך עבור 1 שקל פנסיה. המקדם המקובל היום לפוליסות עם הבטחת 240 תשלומים עומד על כ-215.

תשלום מתוך חסכון שכולל במרבית המקרים חלק מהקרן. מדובר בסדרת תשלומים שבסופה החיסכון בדרך כלל פשוט נגמר.

ביטוח שמשלם פיצוי חודשי קבוע לתקופה מוסכמת (יכול להיות לכל החיים), בגין מצב סיעודי שנקבע על פי עמידה במבחנים מסוימים (ADL ראה מושג).

המבחנים בודקים את יכולת המבוטח – להתלבש לבד, לעמוד ולשבת לבד, ללכת לבד וכד'. קיימים 6 מבחנים כאלה. בשנה האחרונה הוציא הפיקוח על הביטוח הנחיות ברורות לגבי הדרך בה מבוצעים מבחנים אלה.

מדובר בשעות טיפול של מט"בית מטעם ביטח לאומי. בהתאם למבחני כשירות שמבצעות אחיות שהוכשרו לכך על ידי ביטוח לאומי. בהתאם לתוצאות המבחנים יקבע סל השעות שיינתן למבקש (עד 20 שעות בשבוע).

קצבה המשולמת לכל אזרחי המדינה. גובה הקצבה נקבע על פי תקופת התשלומים לביטוח לאומי שביצע המבוטח. תשלומים במשך 35 שנה מקנים קצבה מקסימלית בסך כ-₪2,300 לחודש. דחיית מועד קבלת הקצבה מאפשר להגדילה ב-5% לשנה למשך 3 שנים לכל היותר. קצבת זקנה היא הכנסה שאינה ממוסה ולא נכללת בחישוב ההכנסות למס.

קצבת זקנה של ביטוח לאומי היא קצבה פטורה ממס. גובה הקצבה נקבע על פי וותק שנות התשלום לביטוח לאומי. נכון להיום הקצבה המקסימלית עומדת על כ-2300₪ לחודש.

קצבת זקנה משולמת לגמלאים החל מגיל 67 עבור גברים, והחל מגיל 62 ו-4 חודשים עבור נשים. עם זאת, אם קיימת לגמלאי הכנסה מעבודה (לא קצבה), בסך 3000₪ ויותר, תשלום הקצבה ידחה. אם הכנסתו של הגמלאי גבוהה מ-5000₪ ישלם דמי ביטוח לאומי מלאים. כל זאת עד גיל 70. בגיל זה יופסקו תשלומי ביטוח לאומי והגמלאי יקבל קצבת זקנה מוגדלת בשיעור של כ-2700₪.

תשלום המתבצע לפי חוק פיצויי פיטורין ומחייב תשלום בגובה משכורת חודשית ממוצעת בשנה האחרונה כפול מספר שנות העבודה. החישוב מבוצע בדיוק של ימים מתוך שנת עבודה של 365 יום. גובה התשלום תלוי בהסכמים נוספים כמו קיום "סעיף 14" בהסכם העבודה (ראה מושג).

חובה הפרשה פנסיונית למעסיק ולעובד. נכנס לתוקף לשכירים בשנת 2008, ולעצמאים בשנת 2017. החוק לגבי השכירים קבע תהליך הדרגתי שהסתיים נכון לעכשיו בהפרשות בשיעור – 6% תגמולים על חשבון העובד, 6.5% תגמולים על חשבון המעסיק, 6% פיצויים על חשבון המעסיק. החוק קבע כי על רכיב הפיצויים יחול אוטומטית "סעיף 14" (ראה מושג).

צו הרחבה להסכמים קיבוציים שאומץ על ידי מעסיקים רבים. הסעיף קבע כי המעסיק יפריש את מלוא הפיצויים על כל משכורת (8.33% לחודש שהם 100% שכר חודשי בשנה), הפיצויים יהיו של העובד בכל מקרה (התפטרות או פיטורין), והמעסיק ידאג גם לביטוח אובדן כושר עבודה. העובד בתמורה ויתר על חוב ותק פיצויים שהוא הפרש הפיצויים שנוצר עם הגידול בשכר במשך השנים.

נוסחה שנקבעה בתיקון 190 המשלבת בין פטור ממס על פיצויים לפטור ממס על קצבה. הנוסחה מתבצעת בשלבים כאשר בשנת 2025, עם סיום התהליך, ההכנסה הפטורה למי שלא משך פיצויים פטורים תעמוד על כ-₪12,000 לחודש. כלומר קצבאות בסכום של עד ₪12,000 לחודש יהיו פטורות ממס ורק מעבר לסכום זה יהיה חיוב מס.

פוליסות קצבה בחברות ביטוח. הגורם היחיד שיודע לשלם קצבה הן חברות הביטוח.

פוליסות: הכסף כולו ישולם למוטבים הרשומים בפוליסה.

קופ"ג: כנ"ל.

קרן פנסיה: ישולם לשארים כפנסיית שארים.

כן. קצבת פנסיה היא הכנסה ככל הכנסה וככזו חייבת במס. עם זאת יש הטבות מס מסוימות שכדאי להכיר ולנצל על מנת להקטין או להימנע לחלוטין מתשלום מס.

כן רווחי הון חייבים במס רווחי הון כמו כל אזרח במדינה. עם זאת יש מספר הטבות לאוכלוסייה המבוגרת שכדאי להכיר ובאמצעותן להקטין או להימנע לחלוטין מתשלום מס.

כתיבת צוואה באמצעות עורך דין היא המלצה חשובה ביותר שאני נותן לכל לקוחותי. מדובר במסמך בעל חשיבות עליונה שמסדיר את עניני הלקוח גם לאחר מותו.

בפוליסות ביטוח ובקופ"ג: הכסף יעבור למוטבים.

בקרן פנסיה: פנסיית שארים..

בחשבון הבנק: כל הפיקדונות, תיקי ני"ע, חסכונות, חשבונות מט"ח יוקפאו עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. קבלת הצו כרוך בהליך משפטי שלוקח בין 3 חודשים במקרה הטוב לכמה שנים במקרה הרע.

מחקרים מראים שאנשים שפרשו מעבודתם ולא מצאו עיסוק מאתגר אחר הלכו לעולמם מהר יותר מכאלה שמצאו לעצמם עיסוק כזה. אנחנו מלווים את כל לקוחותינו במהלך הפרישה ומסייעים להם באמצעות מאמנת המתמחה במעברים מהסוג הזה למצוא לעצם את העיסוק המתאים להם.