אמנת שירות – הגשמה ע.ג רוזמן סוכנות לביטוח בע"מ

אמנת השירות (SLA – Service Level Agreement) ללקוחות  הגשמה ע.ג רוזמן סוכנות לביטוח בע"מ,

באה לתאם ציפיות בין לקוחות הסוכנות ובין נותני השירות בסוכנות, בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות,

זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 01 במאי 2018 ,

ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות מקבלי השירות מול היכולת של נותני השירות בסוכנות.

התחייבות סוכני הביטוח וצוות הסוכנות:

אנו, עובדי ומנהלי הגשמה ע.ג רוזמן סוכנות לביטוח בע"מ , מתחייבים להעניק שירות איכותי, מקצועי ואישי לכל ציבור הפונים אלינו והזקוקים לשירותנו.

כל צוות הסוכנות פועל על ערכי :

  • אחריות אישית בכל תהליך, החלטה ומעשה.
  • אמינות, כיבוד החוק והאתיקה המקצועית ועמידה בהתחייבויות ללקוח.
  • יוזמה – הנכונות לנקוט פעולה יוזמת לטובת לקוחותינו מעבר למתחייב מהגדרת התפקיד הפורמאלי.
  • קשר אישי – טיפוח היחסים האישים וטיפול בבן האדם שמולנו לפני היותו לקוח.
  • שקיפות – שיתוף הלקוח בכל המידע הקשור לתהליכי הטיפול בו ובצרכיו.
  • לוח זמנים – כיבוד זמנו של הלקוח ושאיפה לקיצור תהליכים עבורו.

אמנת השירות:

1.סוכן הביטוח בעל רישיון וכל צוות הסוכנות יתייחסו ללקוחות הסוכנות בהגינות ובכבוד ויכבדו את  פרטיותם.

2. סוכנות הביטוח תפעל בימי א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:00, בימי ובשעות העבודה יהיה מענה   טלפוני רציף וכן פקס. בשיחות ללא מענה ניתן יהיה להשאיר הודעות, כמו כן, ניתן לתאם פגישות במשרדינו ולהיות בקשר בדואר אלקטרוני. לרשות לקוחות החברה מופעל אתר אינטרנט ועמוד פייסבוק.

3. סוכן הביטוח יתן מענה ראשוני המתאים לצרכי לקוח, תוך שני ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח בה יציג את בקשתו.

4. סוכן הביטוח יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

5. סוכן הביטוח ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן   להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה ועד שבעה ימי עסקים למעט אם תלוי בגורם אחר.

6. סוכן הביטוח ימסור ללקוח כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר,   וכל זאת תוך שלושה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

7. סוכן הביטוח ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.