תכנון פרישה לטווח הרחוק

תכנון פרישה הוא תהליך שמטרתו להביא את הלקוח לגיל פרישה עם הכנסות שיאפשרו לו את רמת החיים אותה הוא מבקש לעצמו.

התהליך מתנהל במספר שלבים:
שלב האבחון – בשלב זה מבוצע בירור צרכים של הלקוח ומשפחתו, ובמקביל מתבצע איסוף מידע כלכלי, פיננסי ופנסיוני.
שלב הניתוח – בשלב זה מעובדים הנתונים ומחושבים סכומי היעד לחסכון בכל אחד מהאפיקים (פנסיוני, פיננסי ואחר).
שלב הסיכום – תוצאות שלב הניתוח מוצגות בפני הלקוח ומשפחתו, מוסברות משמעויות הניתוח והצעדים אותם יש לנקוט על מנת להגיע לתוצאות המבוקשות.

 

הצלחתו של תהליך תכנון הפרישה מושפעת באופן משמעותי מאורך הזמן שנותר עד לפרישה. ככל שמועד הפרישה רחוק יותר כך גדולה יותר היכולת של מתכנן הפרישה לתכנן את החיסכון בצורה טובה יותר. הזמן הארוך מאפשר להשיג תשואות עודפות על החיסכון, ומצמצם את רמות הסיכון.

כדי לתת פרופורציה לחיסכון הנדרש בגיל פרישה (בתנאים הקיימים היום), אפשר להשתמש בכלל "אצבע" פשוט. לקצבה בסך 5,000 ₪ לחודש, נדרש חיסכון של כ-1.2 מיליון שקלים בגיל 67. את החשבון לסכום החיסכון הנדרש אני משאיר לכם…..

יתרונות נוספים –

  1. תכנון מס – בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (שנת 2012), חל שינוי מהותי בדרך בה מס הכנסה בוחן הכנסות בגיל פרישה. שורת התקנות החדשות שנכנסה לתוקף באותו תיקון 190 מאפשרת לנו לתכנן לא רק את גובה ההכנסה אלא גם את המס שנדרש לשם בגין אותה הכנסה. בדרך זו ניתן להגביר את החיסכון באפיקים פטורים, ולנצל מקלטי מס שונים כך שהתמורה לחסכון תהיה האופטימלית עבור החוסך.
  2. תשואת מטרה – ברגע שניתן להעריך את גובה החיסכון הנדרש ביחס לחיסכון הקיים ולקצב צבירת החיסכון ניתן לחשב את תשואת המטרה הנדרשת. מכאן ניתן יהיה לחפש ולהחליט על אפיקי השקעה מתאימים שיתנו את התשואה המבוקשת.
  3. בקרה – בתכנון פרישה משתמשים בהנחות שונות ונתונים הקשורים ליום התכנון. בתכנון לטווח ארוך ניתן לבצע בקרה על התוכנית אחת לזמן מה ולוודא שהתוכנית מתקדמת בכיוון הנכון. כל סטייה מביאה את המתכנן והלקוח לחשיבה מחודשת ושינויים בתוכנית במידת הצורך.
  4. ליווי מול המעסיק במהלך הפרישה – תכנון משותף של דרך קבלת המענקים והפיצויים כך שהלקוח ייהנה מתכנון מס אופטימלי עבורו ומיקסום התועלת ממענקים אלה.
  5. כיסוי ביטוחי – היכולת לתכנן את הכיסויים הנדרשים תוך התייחסות למצב המשפחתי והבריאותי.
  6. חסכון "על הדרך" – בניית חסכונות עם מטרה ספציפית כגון דירה לילד, לימודים גבוהים וכד'