תכנון לפרישה קרובה

תכנון פרישה במועד הקרוב לפרישה עצמה מתאפיין בכך שלמתכנן יש אבני תכנון נתונות שאיתן הוא "משחק" בכדי לספק ללקוח את תוכנית הפרישה המיטבית.

התכנון מורכב בעיקר ממימוש אופטימלי עבור הלקוח של הנכסים שנצברו והמענקים המתקבלים בעת הפרישה. התהליך מתייחס כמובן לאפשרויות הכנסה נוספות (למשל נכסים מניבים), להטבות מס בחסכונות מסוגים שונים, לניצול רזרבות שונות וכד'.

התהליך עצמו כולל 3 שלבים:
שלב ראשון – פגישה לניתוח צרכים ואיסוף מידע
שלב שני – ניתוח המידע והצגת המצב הקיים ללקוח
שלב שלישי – המלצה ללקוח על דרך פעולה וקבלת החלטה על תוכנית הפעולה והוצאתה לפועל.

מאחר וברוב המקרים, החיסכון הפנסיוני עצמו לא יאפשר הכנסה מספקת בגיל פרישה, המתכנן יעשה שימוש בכל המשאבים של התא המשפחתי (תוך שמירה על רזרבות מתאימות, ובהתאם לדרישות מיוחדות של הלקוח), כך שרמת החיים המבוקשת תתקבל במידת האפשר.

נקודות חשובות נוספות:

  1. מיסוי – בעת הפרישה מתקבלות החלטות שונות שהן חד פעמיות. כלומר, לאחר שהטפסים מועברים לא ניתן לשנות החלטות אלה. טעות בשיקולים במעמד זה היא טעות שלא ניתן לתקן ועלולה לפגוע בהכנסה של הפורש להמשך חייו. מצב זה מחייב ליווי צמוד של מתכנן פרישה בעת הפרישה, ודיאלוג עם המעסיק על מנת למקסם את ההטבות הניתנות בפקודת מס הכנסה ולבצע אופטימיזציה של המצב בהתאם לצרכי הלקוח עצמו.
  2. כיסוי ביטוחי – נדרש ביצוע התאמה של הכיסויים הביטוחיים למצב הנוכחי. למשל – הקטנה או ביטול של ביטוחי חיים, הרחבת הכיסוי הסיעודי וכד'.
  3. ירושה – תכנון הכסף המיועד לירושה בין בני הזוג ו/או הילדים. איך להבטיח אותו ואיך להקל על התהליך.