תכנון פרישה לעובדי הוראה

חברת הגשמה סוכנות ביטוח ופיננסים ותכנון פרישה מתגאה בהתמחות ייחודית שפיתחה בתחום – תכנון פרישה למורים ועובדי הוראה.

מרבית המורים העומדים כיום ובשנים הקרובות בפני פרישה, הם מורים שחלק גדול מהכנסתם מבוטח בפנסיה תקציבית.

פנסיה תקציבית, בניגוד לפנסיה צוברת, היא פנסיה בה חוסך המורה זכויות פנסיה עתידיות והמימוש של זכויות אלה תלוי בהרבה מאד גורמים.

בהתאם להסכמים של ארגוני המורים עם המדינה כבר מקדמא דנא, רשאים המורים לבקש לצאת לפנסיה מוקדמת החל מגיל 55 וזאת לאחר 25 שנות ותק לפחות.

ההחלטה אם ומתי לצאת לפנסיה (בהנחה שבקשת המורה מאושרת), היא החלטה כלכלית בעלת משמעות גדולה, שנעשית במקרים רבים בתנאי לחץ זמן וללא מידע מספיק.

מניסיוננו, מורים רבים אינם מכירים את זכויותיהם, הן אלה המוקנות בהסכמים והן אלה שנצברו באופן אישי (ותק, ימי מחלה וכד'), ואינם מודעים להשפעה שיש לזכויות אלה על הפנסיה הצפויה שלהם. לדוגמה – חינוך כיתה בשנת העבודה האחרונה עשוי להגדיל את הפנסיה המחושבת ב 10%. מצד שני, תוספת ניהול למשל אינה נחשבת לפנסיה אם אין ותק של 5 שנים לפחות לתפקיד.

חשוב מאד להזכיר כי המשכורת הקובעת לפנסיה היא שילוב יחסי של משכורת העולם הישן עם המשכורת של ההסכמים החדשים (אופק חדש או עוז לתמורה), תוך התייחסות לכל הסכמי השכר שנחתמו עם המורים וחישוב השפעתם על השכר הקובע.

מענק ימי מחלה – מענק ימי מחלה הוא מענק המשולם לפורשים בהתאם לאחוז ניצול ימי המחלה במהלך שנות העבודה. קיימת נוסחה מפורטת הממירה את ימי המחלה לימי עבודה ואותם לחודשי שכר המשולמים בסכום אחד. מבחינת מס הכנסה, מענק ימי המחלה נחשב כמענק פרישה מיוחד במסגרת תשלום הפיצויים בסיום עבודה וחלים עליו כל דיני המס על פיצויים.

אז האם כדאי לפרוש השנה או בשנה הבאה?

אם אתם מורים או עובדי הוראה וברצונכם לדעת אם ומתי לפרוש לפנסיה – תתקשר אלינו.