חשיבות תכנון פרישה

תכנון פרישה במהותו הוא תהליך כלכלי שנועד להביא את הלקוח למצב בו צרכיו הכלכליים בגיל פרישה נענים באמצעות שימוש במשאביו.

התהליך מתרחש בשלושה שלבים:

שלב א' – בירור צרכי הלקוח ובמקביל איסוף כל המידע הפיננסי, הפנסיוני והכלכלי הרחב שיש ללקוח

שלב ב' – ניתוח המצב ובחינת דרכי פעולה אפשריות למיצוי מקס' של המשאבים בהתאם לצרכי הלקוח והעדפותיו.

שלב ג' – הצגת המלצות ופתרונות אפשריים ללקוח

אורכו של התהליך תלוי במידת שיתוף הפעולה של הלקוח ובזמינות המידע.

חשיבות התהליך בידי מתכנן פרישה מקצועי:

  1. התאמת המשאבים הקיימים לצרכי הלקוח.מחקרים מלמדים שהחיסכון הפנסיוני מניב הכנסה שוטפת הנמוכה ב-50% ויותר מההכנסה השוטפת לה רגיל הפורש. המשמעות המידית היא צניחה של 50% ברמת החיים או איום בכניסה לסחרור כלכלי ולהלוואות.
  2. תכנון מס.תכנון מס מאפשר מיצוי זכויות המוקנות לאזרחי מדינת ישראל בפקודת מס הכנסה. מיצוי זכויות אלה מאפשר חסכון במס המשולם עם הפרישה ולאחריה בסכומים גדולים מאד. במרבית המקרים מדובר בעשרות אלפי שקלים שנחסכים לפורש. במקרים אחדים החיסכון הגיע למאות אלפי שקלים.
  3. הכנה לשלב השלישי של החיים ולאחריו.מעבר לצרכים השוטפים, יש ללקוח צרכים צפויים חד פעמיים (חתונות ילדים/נכדים וכד'), צרכים רב שנתיים (החלפת רכב כל 4 שנים למשל), הכנה לירושה, הגנה כלכלית על בן הזוג וכד'.

מתי מומלץ לבצע תכנון פרישה

תכנון פרישה, כשמו, הוא תהליך תכנוני שמיועד להשגת מטרות כלכליות בעתיד. ככל שטווח הזמן להשגת מטרות אלה גדול יותר, כך גדלה גם היכולת של המתכנן להגיע לתוצאות טובות יותר תוך מיצוי טוב יותר של המשאבים הקיימים והנצברים במהלך התקופה.

מניסיוננו אנו מוצאים שהגיל המתאים ביותר לביצוע תכנון הוא שכבת הגיל בין 40 ל-50. בגיל זה חלה התייצבות כלכלית אצל מרבית האנשים, הצרכים השוטפים כבר ידועים ומטופלים ויש יכולת להתחיל לתכנן את העתיד. בשכבת גיל זו ניתן לתכנן גם את תהליך צבירת הנכסים והמשאבים הכלכליים כך שיתאימו לשימוש המיועד בגילאים שונים בהתאם לצרכי הלקוח, ולא רק את מימוש הנכסים הקיימים.

עם זאת, ניתן לבצע את תהליך התכנון בכל גיל. רבים מלקוחותינו נעזרים בנו בסביבות גיל הפרישה (60 ומעלה), ובמקרים כאלה התכנון מתמקד במשאבים הקיימים ובדרך המיטבית לנצל אותם למטרות הלקוח.